Aspecte sociocognitive ale comunității virtuale de învățare

Costea, Octavia (Articol)

Despre aspectele socio-cognitive ale intrumentelor de E-learning, ale comunităților educaționale virtuale.

Anuarul Institutului de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu”

2008, Tom 19, p. 319-326