Asumarea riscului de a gândi și altfel

Ghinoiu, Ion (Articol)

Despre o metodologie a taxonomiei culturii populare, despre arborele arhetipal al civilizației carpato-dunărene, despre definirea conceptelor de geomorfism, antropomorfism, despre reprezentările mitologice ale panteonului românesc, despre cartea românească a morților.

Cuvinte cheie: antropomorfism, arbore arhetipal, atlas etnografic, bătaie rituală, calendar popular, carte a morților, corpus de documente etnografice, geomorfism, mimetism antropic, panteon românesc, and taxonomie a culturii populare

Anuarul Institutului de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu”

2010, Tom 21, p. 21-36