Compoziția frontierei Est Europene: Modelul Occidental și neputința desprinderii de aceasta

Baltasiu, Radu (Articol)

Sociologie Românească

1995 / Vol. VI, nr. 1-2, p. 55-69