Comunicarea politică între negociere și seducție

Cosmescu, Miorița Ivas (Articol)

Sociologie Românească

1993 / Vol. IV, nr. 6, p. 585-591