Comunitatea sătească multietnică – Hădăreni

Cobianu Băcanu, Maria (Articol)

Sociologie Românească

1994 / Vol. V, nr. 2-3, p. 275-281