Contribuții la cercetările etnosociologice privind așezările românești de la Est de Bug (III)

Apostol, Ion (Articol)

Sociologie Românească

1994 / Vol. V, nr. 6, p. 623-631