Creația populară comică: generatorii râsului

Cirimpei, Victor (Articol)

Anuarul Institutului de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu”

2008, Tom 19, p. 187-194