Cultura populară are un cuvânt mare de spus în cultura românească modernă

Pop, Mihai (Articol)

În interviu sunt abordate următoarele teme: Cultură populară, cultură orală, cultură genuină; activitatea Școlii Sociologice de la București și a lui Constantin Brăiloiu, Festivalul Cîntarea Romîniei și efectele ei asupra culturii populare, constituirea unei baze de date a folclorului românesc.

Cuvinte cheie: cultură, festival, and Gusti

Dialog realizat în 1992 de Dumitru Iuga

Memoria Ethnologica. Revistă de patrimoniu etnologic și memorie culturală

Centrul Creației Populare Maramureș

Baia Mare I (2001), nr. 1, p. 3-5