Educația între criticism și „modă”

Costea, Octavia (Articol)

“Our work updates the subject, the education, seen in a critical way, starting from the XIX-th century to nowadays.”

Cuvinte cheie: Education, institution, and risks

Anuarul Institutului de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu”

2009, Tom 20, p. 57-68