Etnomorfologie. Contribuții în chestiunea frontierelor și a ”minorităților etnice”

Bădescu, Ilie (Articol)

Sociologie Românească

1994 / Vol. V, nr. 2-3, p. 301-311