Instituționalizarea cercetării în disciplinele etnologice după Marea Unire

Constantinescu, Nicolae (Articol)

Despre înființarea universităților românești de la Cluj și Cernăuți, Școala sociologică de la București, direcția antropogeografică a lui Simion Mehedinți, cea filologică a lui Ovid Densușianu, modernitatea și europenismul lui D. Caracostea. Despre istoria disciplinelor etnologice.

Anuarul Institutului de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu”

2009, Tom 20, p. 33-38