La ville subtile

Panea, Nicolae (Articol)

Autorul propune analiza componentei olfactive a orașului – a unui anume oraș – drept obiect cultural și social care conferă valoare identitară.

Cuvinte cheie: antropologie urbană and simț olfactiv

Anuarul Institutului de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu”

2010, Tom 21, p. 15-20