Managementul educației interculturale în Europa

Costea, Octavia (Articol)

“Our work proposes an overview of intercultural education in Europe. We start with the European concept on cultural diversity and intercultural dialogue, and then we draw a short description of the political actions and parameters of intercultural involvement in Europe.”

Cuvinte cheie: cooperare, dialog intercultural, diversitate culturală, niveluri geografice, politica transversală, politici de promovare, relații în grup, școală, and valori

Anuarul Institutului de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu”

2010, Tom 21, p. 117-124