Mircea Vulcănescu – filosoful Școlii sociologice a lui Dimitrie Gusti

Diaconu, Marin (Articol)

Sociologie Românească

1992 / Vol. III, nr. 4, p. 357-379