Născuți în ‘907: generație și destin

Constantinescu, Nicolae (Articol)

Anuarul Institutului de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu”

2008, Tom 19, p. 343-352