Preliminary Research on the Traditional Apparel of the Romanians from Torac – Vojvodina (Serbia)

Bârcă, Maria; Fulga, Ligia (Articol)

Anuarul Institutului de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu”

2008, Tom 19, p. 23-34