Promovarea creației populare contemporane prin asocierea meșterilor populari

Lutic, Marcel (Articol)

Anuarul Institutului de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu”

2008, Tom 19, p. 147-154