Referemnțialitate în discursul identitar al lipovenilor din Dobrogea

Mihală, Cristina (Articol)

Despre discursul identitar regăsit în comunitățile lipovenilor din satele Ghindărești, județul Constanța, Chilia Veche, Gorgova, și Mahmudia, județul Tulcea.

Anuarul Institutului de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu”

2008, Tom 19, p. 259-268