Repere teoretice și metodologie ale evaluării noțiunii de ”crimă organizată”

Rădulescu, Sorin M. (Articol)

Sociologie Românească

1995 / Vol. VI, nr. 1-2, p. 25-36