Scrisori din Canada. Repere identitare în documente electronice

Raliade, Rodica (Articol)

Despre elementele identitare regăsite în poveștile românilor din Canada în mediul online.

Anuarul Institutului de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu”

2008, Tom 19, p. 327-334