Tendințe evolutive în muzica instrumentală tradițională de grup

Ghilaș, Victor (Articol)

“This study analyses the metamorphoses that characterize the traditional instrumental ensemble interpretation art at actual stage.”

Cuvinte cheie: cromatică sonoră, formație instrumentală, intrumente muzicale, muzică instrumentală tradițională de grup, spectacol de folclor, and tendințe evolutive

Anuarul Institutului de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu”

2010, Tom 21, p. 249-256