Texte document din Arhiva Institutului de Etnografie și Folclor „C. Brăiloiu”: Toate țările ard în foc („Cântecul mobilizărei” – 1916); Iar tu, Dunăre turbată

*** (Articol)

Anuarul Institutului de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu”

2009, Tom 20, p. 31-32