The Bulgarian Settlements in the Region of Bucharest – Their Past and Contemporaneity

Lyubenova, Milena (Articol)

Anuarul Institutului de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu”

2008, Tom 19, p. 69-74