The customs of building. Symbols of identity in the Vidin area (Bulgaria)

Budiș, Monica (Articol)

Anuarul Institutului de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu”

2008, Tom 19, p. 43-54