Unele probleme ale politicii științei și tehnologiei în perioada de tranziție în România

Hoffman, Oscar (Articol)

Sociologie Românească

1994 / Vol. V, nr. 1, p. 5-13