Instituționalizarea cercetării în disciplinele etnologice după Marea Unire

Constantinescu, Nicolae (Articol)

Despre înființarea universităților românești de la Cluj și Cernăuți, Școala sociologică de la București, direcția antropogeografică a lui Simion Mehedinți, cea filologică a lui Ovid Densușianu, modernitatea și europenismul lui D. Caracostea. Despre istoria disciplinelor etnologice.

Constantinescu, Nicolae (Articol)

Despre înființarea universităților românești de la Cluj și Cernăuți, Școala sociologică de la București, direcția antropogeografică a lui Simion Mehedinți, cea filologică a lui Ovid Densușianu, modernitatea și europenismul lui D. Caracostea. Despre istoria disciplinelor etnologice.

Anuarul Institutului de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu”

2009, Tom 20, p. 33-38