Aleksandra Durić Milovanović, Dvostruke manjine u Srbiji: O posebnostima u religiji i etnicitetu Rumuna u Vojvodini [Double minorities in Serbia: the distinctive aspects of the religion and ethnicity of Romanians in Vojvodina], Belgrade, Balkanološki institut SANU, 2015

Mandić, Marija (Recenzie)

Revista de etnografie și folclor / Journal of Ethnography and Folklore

2017, nr. 1-2, p. 172-176