Claude Karnoouh, cu ajutorul lui Mihai Pop / aidé de Mihai Pop: Odiseea bravului soldat Alexa. O cronică rimată a Primului Război Mondial / L’Odyssée du rave soldat Alexa. Une chronique rimée de la Première Guerre Mondiale. București: Editura MNLR, s. a. [2013]

Constantinescu, Nicolae (Recenzie)

Revista de etnografie și folclor / Journal of Ethnography and Folklore

2015, nr. 1-2, p. 234-238