Etnologie românească. I. Folcloristică și etnomuzicologie. Coordonatori: Sabina Ispas și Nicoleta Coatu, București, Editura Academiei Române, 2006, 386 p.

Secară, Constantin (Recenzie)

Anuarul Institutului de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu”

2008, Tom 19