Marin Marian-Bălașa, Muzicologii, etnologii, subiectivități, politici [Musicologies, Ethnologies, Subjectivities, Politics], București, Editura Muzicală, 2011

Păduraru, Mircea (Recenzie)

Revista de etnografie și folclor / Journal of Ethnography and Folklore

2017, nr. 1-2, p. 186-193