Patrimoniul cultural imaterial din România. Repertoriu I, CIMEC – Institutul de Memorie Culturală, București, 2009, 299 p.

Fulga, Ligia (Recenzie)

Anuarul Institutului de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu”

2010, Tom 21, p. 278-280