Sabina Ispas, Preminte Solomon. Legenda populară românească între canonic și apocrif, București, Editura Saeculum I.O., 2006, 288 p.

Datcu, Iordan (Recenzie)

Anuarul Institutului de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu”

2008, Tom 19