Contribuția lui Mircea Eliade la dezvoltarea unor studii de mitologie populară românească

Canciovici, Mihai Alexandru (Articol)

Despre interpretările mitului, sacrului, precum și dimensiunea sacră a spațiului și timpului în opera lui Eliade.

Anuarul Institutului de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu”

2008, Tom 19, p. 365-370