Dinamica repertorială a unei localități din Ardeal: Vâlcele

Ciuciu, Mariana (Articol)

Anuarul Institutului de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu”

2008, Tom 19, p. 107-120