„Între galbenele file”. Moment G. Dem. Teodorescu

Raliade, Rodica (Articol)

Despre personalitatea marcantă a folcloristului G. Dem. Teodorescu, la 160 de ani de la nașterea sa. Despre tipologia obiceiurilor propusă de Teodorescu în lucrarea „Încercări critice asupra unor credințe, datini și moravuri ale poporului român”.

Cuvinte cheie: customs, etnologie urbană, obiceiuri, popular fest, sărbătoare poporană, and urban ethnology

Anuarul Institutului de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu”

2010, Tom 21, p. 177-186