Ioana Andreesco, Mihaela Bacou (1986) Mourir a Pombre des Carpates. Paris: Paynt

Mihăilescu, Vintilă (Recenzie)

Sociologie Românească

1990 / Vol. I, nr. 3-4, p. 372-373