Ipostaze ale unei personalități – Lache Găzaru

Lupașcu, Marian (Articol)

Anuarul Institutului de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu”

2008, Tom 19, p. 177-186