Macedoromânii

Țîrcomnicu, Emil (Articol)

Despre dinamica macedoromânilor în spațiul balcanic, rolul unor mai personalități care au infuențat cultura aromână.

Anuarul Institutului de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu”

2008, Tom 19, p. 279-296