Mircea Eliade – folclorist comparatist

Alexandru, Ion T. (Articol)

Anuarul Institutului de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu”

2008, Tom 19, p. 371-376