Pauperismul și criza familială într-un cartier mărginaș al Bucureștilor (Tei)

Manuilă, Veturia (Articol)

Sociologie Românească

1993 / Vol. IV, nr. 1, p. 87-97