„Pe aici nu se trece!” – Ubicuitatea generalului Averescu. Eseu istorico-literar despre luptele din Primul Război Mondial

Toader, Radu (Articol)

Anuarul Institutului de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu”

2008, Tom 19, p. 385-390