Principalele tendințe ale emigrației definitive în România postrevoluționară

Rădulescu, Sorin M. (Articol)

Sociologie Românească

1991 / Vol. II, nr. 1-2, p. 3-15