Terminologia etnologică românească după 1989. Influența operei lui Mihai Pop

Fruntelată, Ioana-Ruxandra (Articol)

Anuarul Institutului de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu”

2008, Tom 19, p. 359-264