Tradiție și actualitate în conlocuirea populației în zonele și localitățile cu profil multietnic

Banciu, Dan; Rădulescu, Sorin (Articol)

Sociologie Românească

1994 / Vol. V, nr. 2-3, p. 233-255