Valorificarea prin publicare a transcrierilor de fonograme cu înregistrări ale jocurilor de căluș

*** (Articol)

Despre inițierea, în cadrul „Institutului de Etnografie și Folclor”, a proiectului ‘Studiul etnomuzicologic al jocurilor din căluș’.

Cuvinte cheie: Constantin Brăiloiu, Constantin Bugeanu, Elena Șulea, Emilia Comișel, Harry Brauner, Ilarion Cocișiu, Mihaela Nubert Chețan, Raluca Potîrniche, and Tiberiu Alexandru

Anuarul Institutului de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu”

2010, Tom 21, p. 257-264