O călătorie cu obstacole: drumul sufletului prin vămile văzduhului

Bogdan, Cristina (Articol)

în Călători și călătorii: a privi, a descoperii. Incursiuni în istorie. Vol I

Cristina Bogdan, Silvia Marin Barutcieff (coord.)

București, Editura Universității din București, 2016, p. 77-88