Cornelia Rada, Cristina Faludi (Coordinators), Funcţii şi disfuncţii ale familiei contemporane. O abordare socio-psiho-medicală, [Functions and Dysfunctions of the Contemporary Family. A Socio-psycho-medical Approach], Bucureşti: Editura Universitară, 2015, 240, pp.

Baciu, Adina (Recenzie)

Annuaire Roumain d'Anthropologie

2015, Tom 52, p. 103-104