Emanuel Le Roy Ladurie, Montaillou, sat occitan, de la 1294 la 1324, vol. 1-2, București, Edit Meridiane, 1992

Furtună, Carmen (Recenzie)

Sociologie Românească

1994 / Vol. V, nr. 1, p. 106-108