Iordan Datcu, Ioana Andreescu. Eseu despre proza și studiile sale antropologice, București, Editura Grai și Suflet – Cultura Națională, 2009

Eretescu, Constantin (Recenzie)

Anuarul Institutului de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu”

2010, Tom 21, p. 273