Ligia Fulga (coord.), Sașii despre ei înșiși, Vol. I, Brașov, Editura Verlag Transilvania Expres, 2008

Bîtcă, Maria (Recenzie)

Anuarul Institutului de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu”

2010, Tom 21, p. 274-277